เจ้าหน้าที่

ศิริภัทชรินทร มหาวีรวัฒน์ นักวิทยาศาสตร์ ผู้ช่วยหัวหน้าสาขาวิชาฯฝ่ายประชาสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่พัสดุสาขาวิชาฯ

ติดต่อ

โทรศัพท์ 0-2564-4440-59 ต่อ 2564
โทรสาร 0-2564-4486


เศรษฐการ นุชนิยม นักวิทยาศาสตร์ ผู้ช่วยหัวหน้าสาขาวิชาฯฝ่ายบริการสังคม

ติดต่อ

โทรศัพท์ 0-2564-4440-59 ต่อ 2556
โทรสาร 0-2564-4486


สนุน โสนนอก นักวิทยาศาสตร์ ผู้ช่วยหัวหน้าสาขาวิชาฯฝ่ายบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ติดต่อ

โทรศัพท์ 0-2564-4440-59 ต่อ 2551
โทรสาร 0-2564-4486
อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


ขวัญรักษ์ จันทร์ส่องศรี นักวิทยาศาสตร์

ติดต่อ

โทรศัพท์ 0-2564-4440-59 ต่อ 2560
โทรสาร 0-2564-4486


ชัญญานุช ชอบธรรม เจ้าหน้าที่บริหาร

ติดต่อ

โทรศัพท์ 0-2564-4440-59 ต่อ 2550
โทรสาร 0-2564-4486


คำจันทร์ เลี่ยนเพ็ชร์ เจ้าหน้าที่บริการและสถานที่

ติดต่อ

โทรศัพท์ 0-2564-4440-59 ต่อ 2550
โทรสาร 0-2564-4486


วารี คล้ายเชียงราก เจ้าหน้าที่บริการและสถานที่

Address

ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12121
โทรศัพท์ 0-2564-4440-59 ต่อ 2550
สายตรง/โทรสาร 0-2564-4486

© 2017 Major of Food Scrience and Technology, Faculty of Science and TU. All rights reserved.